Edició de pàgines

De WikiPetrer
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Edició bàsica

Per a editar un article n'hi ha prou amb prémer la pestanya «editar» situada en la part superior de la pantalla. És possible que un article estiga protegit o semiprotegit, en eixe cas només podrien editar-lo els administradors o els usuaris registrats, respectivament.

Formats de text

És posible donar format al text dels articles.

Codi' Eixida
'''Negretes''' Negretes
''Cursives'' Cursives
'''''Cursives en negreta''''' Cursives en negreta

Recomanació:

  • No abusar de negretes i cursives ja que solen dificultar la lectura del text.

Enllaços a altres articles

Podem enllaçar amb altres articles com si d'una pàgina web es tractara.

Codi
Da Vinci va nàixer a [[Pisa]]
Da Vinci era [[Renaixement|renaixentista]]
Leonardo va estudiar moltes [[ciència]]ies

Algunes recomanacions:

  • No convé omplir tot el text d'enllaços. Enllaçar solament allò que aporte informació a l'article.
  • No fa falta posar «_» per a separar paraules. «Leonardo da Vinci» és correcte, «Leonardo_da_Vinci» és incorrecte encara que funcione.
  • Hem de ser fidels a majúscules i minúsucules. Si volem enllaçar amb «Leonardo da Vinci» no hem de posar «leonardo da vinci», ja que el més probable és que no funcione (més informació sobre açò en l’apartat sobre redireccions).

Enllaços a págines web externes

Els anomenats «enllaços externs» són vincles que apunten a pàgines web d'Internet que permeten ampliar la informació disponible en els articles.

Codi Eixida
[http://es.wikipedia.org Wikipedia en espanyol] Wikipedia en espanyol
[http://es.wikipedia.org] [1]
http://es.wikipedia.org http://es.wikipedia.org

Llistes

Hi ha dos tipus principals de llistes.

Codi Eixida
# Element 1 1. Element 1
## Element 1.1 1.1. Subelement de 1
# Element 2 2. Element 2
Codi Eixida
* Element 1 • Element 1
* Element 2 • Element 2
** Element 2.1 _• Element 2.1

Seccions

És possible i necessari estructurar el text en seccions i subseccions.

Codi
=Secció 1=
==Secció 2==
===Secció 3===

És possible arribar fins al 6t nivell.

Algunes recomanacions:

  • No useu la grandària 1 ni grandàries a partir del 5. L'1 és massa gran i a partir del 5 l'estructura de seccions es fa incòmoda.

Redireccions

Les redireccions s'utilitzen perquè els usuaris vagen d'una pàgina a una altra. Poden ser útils si un article és esmentat per diversos noms, o té puntuació alternativa, majúscules o lletres.

Creant una redirecció

Per a crear una redirecció, ha de començar creant una nova pàgina amb el nom al qual desitge redirigir-se. Faça-ho escrivint el nom desitjat en el quadro de busca, o directament en la URL

#REDIRECT [[nom de la pàgina]]

Imatges

Abans d'incloure una imatge en WikiPetrer has de cerciorar-te que té una llicència lliure compatible amb el projecte. En projectes de WikiPetrer les principals llicències acceptades són: Domini Públic, GFDL, CC-by, CC-by-sa.

Has de seguir els següents passos:

1. Pujar la imatge al wiki a través del formulari de pujada:

http://www.wikipetrer.es/val/index.php?title=Especial:Carrega

2. Anar a l'article en qüestió i incloure una de les següents possibilitats:

a) Per a imatges a la dreta:

[[Fitxer:TorreDeSegòvia.jpg|thumb|right|200px|Torre de Segòvia]]

b) Per a imatges a l'esquerra:

[[Fitxer:TorreDeSegòvia.jpg|thumb|left|200px|Torre de Segòvia]]Categories

És possible i necessari categoritzar els articles.

Codi Comentaris
[[Category:Partides rurals de Petrer]] Es categoritza en “Partides rurals de Petrer”

Algunas recomanacions:

  • No categoritzar de manera redundant. No incloure a El Ginebre en «Partides rurals de Petrer» i en «Petrer» alhora. Usar la més descriptiva.
  • El codi de les categories es posa al final de l'article.

Interwikis

Si estem editant en WikiPetrer podem enllaçar un article amb el seu homòleg en un altre idioma (castellà).

Codi Comentaris
[[es:Petrer]] L'article «Petrer» quedarà enllaçat amb el seu homòleg en castellà.

Algunes recomanacions:

  • No hem d'endevinar si existix tal article en valencià. N'hi ha prou amb anar a l'article en WikiPetrer en valencià i copiar els interwikis des d'allí.
  • Els interwikis van al final de l'article, després de les categories.

Taules

WikiPetrer suporta la creació de taules en format HTML, encara que convé utilitzar la seua pròpia sintaxi.

Tota taula comença amb «{|» i acaba amb «|}». Just darrere de «{|» és possible inserir estil CSS. Cada fila es genera posant «|-» i la separació entre cel·les d'una mateixa fila es realitza amb «||».

Un exemple:

{| style=estilo CSS

! CapçaleraA !! CapçaleraA !! CapçaleraC

|-

| Cel·la1Fila1 || Cel·la2Fila1 || Cel·la3Fila1

|-

| Cel·la1Fila2 || Cel·la2Fila2 || Cel·la3Fila2

|}


Resultant:

CapçaleraA CapçaleraB CapçaleraC
Cel·la1Fila1 Cel·la2Fila1 Cel·la3Fila1
Cel·la1Fila2 Cel·la2Fila2 Cel·la3Fila2

És possible utilitzar les propietats «colspan», «rowspan», «align» i «valign». Per a açò n'hi ha prou amb col·locar el codi abans de la cel·la que volem siga afectada.

Exemple amb «colspan»:

{| style=estilo CSS

! CapçaleraA !! CapçaleraB !! CapçaleraC

|-

| colspan=2 | Cel·la1Fila1 || Cel·la2Fila1

|-

| Cel·la1Fila2 || Cel·la2Fila2 || Cel·la3Fila2

|}

Resultat:

CapçaleraA CapçaleraB CapçaleraC
Cel·la1Fila1 Cel·la2Fila1
Cel·la1Fila2 Cel·la2Fila2 Cel·la3Fila2


Per a aprofundir